Kako i kome da se obratim da mi pomogne oko porodicnog nasilja u porodici? Tast i tasta zive sami u bg. Ona je XX god. i operisana je dva puta od tumora prvi na plucima, pri cemu joj je odstranjeno jedno plucno krilo, a drugi je bio u glavi. Nakon toga je ona penzionisana i dobila je finansijsku pomoc za negovateljicu. Medjutim, tu je problem – tast je alkoholicar koji je non-stop maltretira i tuce, sve vreme je pijan i ne dozvoljava da iko dodje. On je inace poznat policiji i od ranije zbog te tuce kako nje tako i dece dok se nisu udale. Da li bi mogli da mi kazete kome da se obratim da se on uputi na lecenje, ali da to ne bude kao do sad da mu daju neke tablete pa da on onda pije i teblete i alkohol.

Poštovani,

nasilje u porodici predstavlja krivično delo za čiji je osnovni oblik (kada određeno lice primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice) predviđena kazna zatvora od tri meseca do tri godine (čl. 194. st. 1. Krivičnog Zakonika). Budući da je Vaša tašta osoba sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, moguće je da je usled nasilja došlo i do teškog narušavanja zdravlja što predstavlja teži oblik ovog krivičnog dela za koji je predviđena kazna zatvora od dve do deset godina (čl. 194. st. 3. KZ).

Potrebno je da podnesete krivičnu prijavu kako bi Javno tužilaštvo nakon saznanja za učinjeno krivično delo pokrenulo dalji postupak. Krivičnu prijavu možete podneti direktno tužilaštvu, ali je moguće podneti je i drugim državnim organima kao što su MUP i sud, koji će po službenoj dužnosti prijavu proslediti tužilaštvu (za sve detalje oko podnošenja krivične prijave savetujem Vam da pročitate sledeći tekst: http://www.besplatnapravnapomoc.rs/tekstovi/krivicno-pravo/krivicni-zakonik-institut-krivicna-prijava/). Ovde bih još želeo da Vam naglasim da prijavu možete podneti usmeno ili pismeno i da za nju nije predviđena nikakva posebna forma već da je bitno da svojim rečima nadležnom organu predočite što je moguće više detalja o učinjenom krivičnom delu (lično ime izvršioca, adresu i druge lične podatke, lične podatke žrtve krivičnog dela, opis događaja, upućivanje na potencijalne svedoke kao i upućivanje na sve okolnosti koje bi mogle poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku).

Budući da je nasilje u porodici vršeno usled dejstva alkohola sud će uz izricanje kazne biti u obavezi da izrekne meru bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara. Naime, ova mera se izriče učiniocu koji je učinio krivično delo usled zavisnosti od upotrebe alkohola i kod kojeg postoji ozbiljna opasnost da će usled ove zavisnosti i dalje da vrši krivična dela (čl. 84. st. 1 KZ). Upućivanje na lečenje se vrši ili u zavodu za izvršenje kazne zatvora ili u zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj ustanovi i ne može trajati duže od vremena na koje je izrečena kazna zatvora. Takođe je moguće da sud naloži ovu meru i ukoliko je izrečena uslovna osuda, sudska opomena ili oslobođenje od kazne i tada ne može trajati duže od 2 godine (čl. 84. st. 4 KZ). Drugim rečima, kada se uzmu sve okolnosti u obzir sud će se najverovatnije prvenstveno voditi činjeniciom da je Vaš tast nasilje vršio usled zavisnosti od alkohola i insistiraće da se on podvrgne lečenju nevezano za činjenicu da li će mu izreći kaznu zatvora ili ne.

Ukoliko budete imali bilo kakve dalje nedoumice, slobodno nam se obratite.

Vaš Mladi Pro Bono