Da li su moj bivši suprug i njegova sestra posle smrti oca mogli da se odreknu prava na nasledsvo u korist svoje majke iako oboje imaju svoju decu?

Poštovana,

Ukoliko se Vaš bivši suprug i njegova sestra u ostavinskom postupku odreknu svog naslednog dela u korist određenog naslednika (u ovom slučaju njihove majke) smatraće se da su dali pozitivnu naslednu izjavu (da su se prihvatili nasledstva) uz istovremeno ustupanje naslednog dela. Na ovako nastao odnos između njih primeniće se pravila koja se odnose na ugovor o poklonu (čl. 216. Zakona o nasleđivanju). Ukoliko bi se pak samo odrekli svog naslednog dela bez naglašavanja da ga se odriču u korist određenog naslednika smatralo bi se da ovakva negativna nasledna izjava odnosi samo na njih i njihova deca bi bila pozvana na nasleđe prema pravu predstavljanja (čl. 213. ZON, a u vezi sa čl. 10. ZON).

Dakle, Vaš bivši suprug i njegova sestra imaju pravo da se odreknu svojih naslednih delova u korist svoje majke, a da bi to pravo ostvarili moraju izričito navesti da se odriču u njenu korist jer će u suprotnom njihovi nasledni delovi pripasti njihovoj deci.

Vaš Mladi Pro Bono