Posto smo majka i ja naslednice (posle smrti oca) zelele smo sada (posto nam je to nametnula situacija) da pokrenemo (zbog hitnosti) ostavinsku raspravu samo za hartije od vrednosti a posle majcine smrti bi svakako po sili zakona bila naslednik ja. pok. otac poseduje (pored hartija od vrednosti) stan u gradu, kucu u selu i par ari neke sume na Kosovu. A majka poseduje 2 ha zemlje u Vojvodini. OBE SMO SAGLASNE DA SE SADA (zbog naplate akcija koje su prinudno prodate) uradi samo zakonsko nasledjivanje akcija ako je to IZVODLJIVO. HVALA na odgovoru

Poštovana,

U konkretnom slučaju potrebno je da podnesete nadležnom sudu predlog za pokretanje ostavinskog postupka.

U predlogu dostavljate sve relevantne podatke za postupanje: ime i prezima, poslednju adresu, odnosno prebivalište umrlog lica (vašeg oca), imena i adrese naslednika, izvod iz matične knjige umrlih, spisak imovine (odn. u ovom slučaju samo navodita hartije od vrednosti) koja je predmet nasleđivanja i dokaze o toj imovini.

Saša Milosavljević, pravnik