Postovani,pre tri godine sam kao dvadesetogodisnjak optuzen na uslovnu kaznu u trajanju od jedne godine zbog posedovanja marihuane. Zanima me da li pravna rehabilitacija nakon 3 godine spada u mom slucaju i da li mogu da se zaposlim u drzavnoj sluzbi? Pre toga nikada nisam osudjivan. Unapred hvala

Poštovani,

 

Prema čl. 97, st. 1. Krivičnog zakonika- rehabilitacijom se briše osuda, i prestaju sve njene posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim.

 Zakonska rehabilitacija (za koju nije potrebno podnositi molbu sudu) se daje samo licima koja nisu bila osuđivana ranije, što je Vaš slučaj. Što se tiče vremena koje je za nastupanje rehabilitacije potrebno- zakon u članu 98. st. 2. kaže da za lice koje je osuđeno uslovnom osudom, rehabilitacija nastupa ako to lice ne učni novo krivično delo u vreme proveravanja, i godinu dana po proteku vremena proveravanja.

 Pošto niste naveli koliko vreme proveravanja je određeno u Vašem slučaju ( po Zakonu od 1 do 5 godina- čl. 65. st. 1.), možemo Vam reći samo da ako je određeno vreme proveravanja od 2 godine ili manje, u Vašem slučaju je nastupila zakonska rehabilitacija.

 Što se tiče zaposlenja u državnoj službi- čl. 45. st.1. Zakona o državnim službenicima, kao jedan od uslova za zaposlenje navodi i da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci, što znači da u tom pogledu za Vas nema smetnje da postanete državni službenik.

 

Vaš Mladi Pro Bono