Poštovani, posto sve odluke donosi skupština stanara ako sam dobro razmela, a predsednik ih samo sprovodi, da li većina skupštine stanara podrazumeva većinu po broju stanova? Da npr. ako od ukupno 50 stanova u zgradi, glasa 26 to bi bila većina ili se većina određuje na osnovu zbira kvadrature stanova koji glasaju? Molim Vas za odgovor.

Poštovana,

Skupština zgrade, saglasnošću članova skupštine kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade, donosi odluke koje se odnose na investiciono održavanje zgrade.

U praksi se često javlja dilema oko većine koja je potrebna da bi skupština odlučivala o investicionom održavanju, naime, potrebno je sabrati površinu stanova i garža, lokala i odrediti većinu od te sume.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono