Poštovani, svekar mi je umro početkom godine, pošto ništa od imovine nje imao nije pokrenuta ostavinska rasprava. Ima otvorenu preduzetničku radnju (taxi) koju je otvorio 19XX. godine, od 19XX. godine je prestao plaćati poreze i doprinose i to se do dana današnjeg nakupilo duga i kamate prekoX miliona dinara. Mene zanima da li taj poreski dug može da pređe na njegove sinove i suprugu ili ne? Napominjem još jednom da oni nisu ništa od njega nasledili. Unapred hvala na odgovoru

Poštovana,

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici, u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva (čl. 22. st. 1. ZPPA). Budući da ostavinska rasprava nije održana i da se niko nije prihvatio nasledstva, ostaviočevi sinovi i supruga nisu dužni da plate taj porez. Dužni bi bili jedino u slučaju da se po otvaranju ostavinske rasprave prihvate nasledstva i to samo do visine nasleđenog dela. Međutim, kako iza Vašeg svekra nije ostala nikakva imovina, do pokretanja ostavinskog postupka neće ni doći.

Vaš Mladi Pro Bono