Postupak ostavine iza mog supruga nije još zakazan,iako sam zahtjev podnijela u 11-om mjesecu prošle godine.Namjera mi je da se i djeca i ja odreknemo nasljedstva zbog dugova koji su ostali iza njega(ima firmu čiji dugovi prelaze njenu vrijednost, stan pod hipotekom). Zanima me da li u slučaju odricanja od nasljedstva, djeca imaju pravo na porodičnu penziju dok traje njihovo školovanje? Unaprijed VELIKO HVALA!

Poštovana,

Pravo na porodičnu penziju nije ni na koji način uslovljeno ostavinskim postupkom niti činjenicom da se lice koje ostavaruje pravo na porodičnu penziju odreklo nasleđa. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje da pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za starosnu ili invalidsku penziju; ili umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije.(član. 27).Član 31. propisuje da – Dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 15 godina života. Posle navršenih 15 godina života dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do završetka školovanja, ali najdocnije do navršenih:

1) 20 godina života, ako pohađa srednju školu;

2) 26 godina života, ako pohađa visokoškolsku ustanovu;

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono