Postovani,interesuje me dali za osobu koja je vec lisena slobode tri godine i koja je vec godinu dana u KPZ po prvo-stepenoj presudi zbog čl. 246. KZ stavljanje u promet opojnih droga,pitanje:Dali posle nekog vremena od suzenja kazne postoji mogucnost da zatvorenik moze da dobije kucni pritvor za odsluzenje preostalog dela kazne ili uslovno,dali je to moguce.Osoba je povratnik.Hvala

Poštovani,

 

Postupak za puštanje osuđenog na uslovni otpust predviđen je Zakonikom o krivičnom postupku. Osuđeni koji je izdržao dve trećine izrečene kazne zatvora ili njegov branilac može podneti molbu za puštanje na uslovni otpust. O molbi odlučuje veće od troje sudija suda koji je sudio u prvom stepenu. Odmah po prijemu molbe za puštanje na uslovni otpust veće će ispitati da li su ispunjeni zakonski uslovi za podnošenje molbe i rešenjem će odbaciti molbu ako utvrdi:

1) da je podneta od strane neovlašćenog lica;

2) da osuđeni nije izdržao dve trećine izrečene kazne zatvora;

3) da je u toku izdržavanja kazne zatvora osuđeni pokušao bekstvo ili je pobegao iz zavoda.

 

Ako ne donese rešenje o odbacivanju molbe, veće će zatražiti izveštaj od zavoda u kojem osuđeni izdržava kaznu zatvora o njegovom vladanju i drugim okolnostima koje pokazuju da li je postignuta svrha kažnjavanja, kao i izveštaj poverenika iz organa uprave nadležnog za izvršenje krivičnih sankcija. Predsednik veća naredbom određuje dan, čas i mesto održavanja ročišta za odlučivanje o molbi za puštanje na uslovni otpust.

 

Veće će odmah po okončanju ročišta doneti rešenje kojim odbija ili usvaja molbu za puštanje na uslovni otpust, pri čemu će posebno imati u vidu procenu rizika osuđenog, uspešnost u izvršavanju programa postupanja, raniju osuđivanost, životne okolnosti i očekivano delovanje uslovnog otpusta na osuđenog. U rešenju o uslovnom otpustu veće može odrediti da je osuđeni dužan da ispuni određene obaveze predviđene krivičnim zakonom, a može odlučiti i da osuđeni za vreme uslovnog otpusta bude pod elektronskim nadzorom.

 

U slučaju da veće donese rešenje kojim se odbija molba za puštanje na uslovni otpust, osuđeni i njegov branilac mogu uložiti žalbu.

 

Mladi Pro Bono