Posovani situacija je ovakva: Nakon smrti moga oca, imovina se deli na njegova dva sina, posto je jedan sin preminuo, a iza njega je ostala snaha i dete koje je maloletno. Drugi sin (ja) takodje ima suprugu i dete. Zanima me kakvo pravo ima snaja, i da li ga ima, zelim da maloletnom bratancu obezbedim krov nad glavom, tako sto cu prodati taj stan i od polovine novca to kupiti. Unapred zahvalan

Poštovani,

Budući da iza Vašeg pokojnog oca nije ostao testament primenjuju se pravila o nasleđivanju na osnovu zakona prema zakonom predviđenim naslednim redovima. U konkretnom slučaju primenjuju se pravila koja važe za prvi nasledni budući da ste Vi i Vaš pokojni brat kao ostaviočevi potomci naslednici prvog naslednog reda. Budući da je Vaš brat preminuo primeniće se pravilo o pravu predstavljanja shodno čl. 10. Zakona o nasleđivanju. To znači da će se ½ polovina zaostavštine koja bi pripala Vašem bratu da je živ preneti na njegove potomke koji će je deliti na jednake delove. Kako on ima samo jednog potomka (Vašeg bratanca) celokupni nasledni deo Vašeg pokojnog brata će preći na njega i on će naslediti ½ zaostavštine. U konkretnom slučaju Vaša snaja nema pravo na nasleđivanje.

Vaš Mladi Pro Bono