Imam veliki problem. Naime, za vrlo kratko vreme mi je život postao veoma komplikovan. Bio sam u poseti prijatelju u xxx, xxx. Posle roštilja, krenuli smo u grad, gde se održavao neki festival. Nakon nekoliko sati, izašli smo kako bi prošetali, pa smo pokušali da se vratimo, gde nam obezbeđenje festivala nije dozvoljavalo ulaz. Ušli smo u verbalnu raspravu sa obezbeđenjem, napominjem da smo bili pod dejstvom alkohola. Blizu je bila i jedna jedinica policije. Kada su prišli i oni, rasprava se je nastavila i sa njima. Došlo je do rasprave, guranja, koškanja i u tom svom kuršlusu moja ruka je zakačila nekog od policajaca, što su oni iskoristili i strpali me u auto. Noć sam proveo u pritvoru, a ujutro sam saslušan kod istražnog sudije. Na teret mi se stavlja krivično delo po Zakonu o Javnom redu i miru, član 23., ometanje službenog lica…za koje je predviđena kazna zatvora od 6 meseci do 3 godine. Ono što mene zanima, na koji način bi bilo najbolje da teče moja odbrana? Nemam novca za advokata, planiram sam da se branim. Alko testom je ustanovljeno da sam imao 2,34 promila alkohola u krvi. Da li da se pozivam na to ili da idem na to da nije bilo namere jednostavno, da je bila gužva i da nije bilo namere niti želje za incidentima? Dalje, po ovom članu nije predviđena uslovna i novčana kazna. Da li je to moguće, pošto nisam do sada čak ni prekršajno osuđivan niti optuživan? I naravno, da li je moguća oslobađajuća presuda?

Poštovani,

Postoji  stvari koje treba napomenuti, pripremite Krivični zakon (možete ga naći na internetu u elektronskoj formi) i pratite:

a)      Prvo, možete da zamolite javnog tužioca da primeni institut iz člana 246 Zakona o krivičnom postupku – odlaganje krivičnog gonjenja. Pročitajte o tome iz Zakona ili na internetu. Primena ovog institute koji Vam ide u prilog itekako (jer ne dolazi do osude) zavisi isključivo od volje javnog tužioca, ali s obzirom da je oštećeni policajac, morate dobro da proučite ovaj jedan član i da sa celom pričom odete kod javnog tužioca i da se izvinite, kažete da se kajete, da ste neosuđivani, pozivate na sve okolnosti koje smatrate da su olakšavajuće. Ukoliko javni tužilac ne pristine, iste ove okolnosti, kao i stalno kajanje i izvinjavanje, ako je iskreno, treba da se napominju tokom sudskog postupka.

b)      To što ste postupali u alkoholisanom stanju, znači da će sud naložiti veštačenje vašeg psihičkog stanja u trenutku izvršenja krivičnog dela. Dobro je da zato pročitate član 24. Krivičnog zakona.

c)       Ukoliko dođe do suđenja, moguće je da dođe i do oslobađajuće presude i do osuđujuće na uslovnu osudu i na rad u javnom interesu (ako u mestu izvršenja postoje uslovi za tu kaznu),a i na kaznu zatvora. Proučite članove 54 (Opšta pravila o odmeravanju kazne), 59 (Poravnanje oštećenog i učinioca), 64 i nadalje (Uslovna osuda), 97 i 98 (Rehabilitacija).

 

 

Srdačno,

MLADI PRO BONO