Приликом писања тестамента да ли мора да се наведе по ставкама сва покретна и непокретна имовина?

Poštovani/a,

Zakonom o nasleđivanju („Sl. glasnik RS“, br. 46/95 i 101/2003 – Odluka USRS), članom 114. je propisano da je naslednik na osnovu zaveštanja je onaj kome je zaveštalac ostavio celokupnu imovinu ili deo te imovine određen prema njenoj celini.

S toga, može se zaključiti da nije potrebno navoditi po stavkama u testamentu sadržaj imovine, međutim, prilikom određivanja naslednika, korisno je odrediti na koji se deo imovine misli kada se ostavlja u nasledstvo tom licu, ukoliko se misli da deo imovine ostavioca.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono