Postovani, imam dete koje pohadja srednju skolu vandredno.Skola je privatna. U trecoj godini puni 18 godina a smer ima 4 godine. Da li ce imati pravo na alimentaciju posle osamnaeste godine posto se skoluje vandredno.

Poštovani/a,

Izdržavanje punoletnog deteta je uređeno članom 155. Porodičnog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011) kojim se predviđa da punoletno dete koje se redovno školuje ima pravo na izdržavanje od roditelja srazmerno njihovim mogućnostima, a najkasnije do navršene 26. godine života. Stavom 4. Ovog člana je predviđeno da nema pravo na izdržavanje punoletno dete ako bi prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje predstavljalo očiglednu nepravdu za roditelje odnosno druge krvne srodnike.

Pod pojmom redovnog školovanja Vrhovni sud Srbije se izjasnio u jednoj svojoj presudi (Rev. 2132/2009 od 9.7.2009. godine):

Jedan od uslova za ostvarivanje prava na izdržavanje punoletnog deteta je da se ono nalazi na redovnom školovanju. Pod redovnim školovanjem podrazumeva se redovno izvršavanje školskih obaveza, redovno polaganje ispita i upisivanje naredne školske godine po isteku prethodne, pri čemu je bez značaja postojanje statusa redovnog studenta finansiranog iz budžeta ili vanrednog, odnosno samofinansirajućeg.

Nakon navedenog može se zaključiti da će Vaš sin I dalje ispunjavati uslove za primanje izdržavanja ukoliko izvršava svoje školske obaveze na vreme, bez obzira na to koji mu je status u toj obrazovnoj ustanovi.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono