Zanima me , razvela sam se pre 4 meseci. Tada sam bila trudna 4 mecesi…Da li ce on imati nekakva prava , ako ga ne prijavim kad oca kada se budem porodila..? Da li moze da ima neka prava na dete , ako me pise da mu je on otac.? Samo me to zanima hvala u napred…

Poštovani/a,

 

Porodičnim zakonom („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011), članom 45. je propisano da se ocem deteta koje je rođeno u braku smatra muž majke deteta. Dalje, u stavu 2. ovog člana je predviđeno da se ocem deteta koje je rođeno u roku od 300 dana od dana prestanka braka smatra muž majke deteta iz tog braka ako je brak prestao smrću muža i ako majka nije sklopila novi brak u tom roku.

Iz navedenog se može zaključiti da je potrebno utvrditi očinstvo nad detetom, što se može učiniti ili priznanjem očinstva ili pravnosnažnom sudskom odlukom (st. 4. člana 45.).

Međutim, ukoliko Vaš supružnik ima nameru da prizna očinstvo nad detetom, sa priznanjem očinstva mora da se saglasi majka ako je navršila 16. godinu života i ako je sposobna za rasuđivanje, kao što je predviđeno članom 48. Zakona.

Prema članu 55. Zakona, ako očinstvo nije utvrđeno priznanjem, može biti utvrđeno pravnosnažnom sudskom presudom. Tada pravo, prema stavu 2. Ovog člana imaju: dete, majka i muškarac koji tvrdi da je otac deteta.

Ukoliko se čak i utvrdi očinstvo Vašeg supruga nad detetom, ono se može osporavati, prema člnu 56. Porodičnog zakona.

Da zaključimo, sve dok se očinstvo ne utvrdi, muškarac koji tvrdi da je otac deteta ne može imati bilo kakva prava niti obaveze prema Vama ili Vašem detetu. Pravo te osobe se jedino sadrži u mogućnosti pokretanja postupka za utvrđivanje očinstva pravnosnažnom sudskom presudom.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono