Ja sam pre mesec dana bio napadnut sa ledja pri cemu je napadac imao letvu u ruci, sedo sam sa drustvom na stepenistu pio pivo i caskao neobavezno pri cemu me je decko sa letvom u ruci napao sa ledja udarivsi me nekoliko puta, u tom trenutku nisam znao sta se desava i zbog cega me neko jako udara po ledjima, kada sam ustao video sam da je to jedan decko iz mog komsiluka i da ga poznajem, bio sam strasno uplasen ali sam ipak pokusao da ga nekako smirim i rekao mu da sam to ja zar me ne poznajes smirise molim te zasto me udaras, decko jednostavno kao da me nije cuo, bio je u vidno alkoholisanom stanju i veoma napadacki nastrojen, izdaljio se jedan korak u nazad i ponovo me udario sa letvom veoma jako, pri cemu sam ja u tom trenutku refleksno pod dejstvo straha da nedodje do ponovnog udaranja i daljeg mog povredjivanja istog udario flasom u predelu glave. Jedan i drugi smo vrlo brzo bili zbrinuti, gde nam je ukazana prva pomoc, imao sam nekoliko podliva krvi (hematoma) po ledjima, rukama i desni palac mi je usiven, on je imao samo jednu rasekotinu na glavi koja je bila usivena.Veoma je vazno da pre ovoga nikada sa doticnim nisam imao bilo kakvih koflikata i sl. pri cemu bi ga izazvao za napad. Protiv nas je pokrenut krivicni postupak, pri cemu se pozivamo po zkp cl. 236, zbog krivicnog dela nanosenja lakih telesnih povreda iz cl. 122. st. 2 vezi st. 1 krivicnog zakona. Moje pitanje glasi da li sam ja prekoracio nuznu samoodbranu, i da li ja mogu biti oslobodjen kp ili i ja mogu biti kaznjen? HVALA UNAPRED!

Poštovani,

krivično delo nanošenja lake telesne povrede koje Vam se stavlja na teret predviđeno je članom 122. Krivičnog zakonika. Međutim kako je u pitanju stav 2 ovog člana (nanošenje lake telesne povrede oružjem, opasnim oruđem ili drugim sredstvom podobnim da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši) krivično gonjenje se ne preduzima po privatnoj inicijativi već po službenoj dužnosti. Kazna koja je predivđena za ovaj, teži oblik krivičnog dela iznosi do 3 godine zatvora, ali je moguće i izricanje sudske opomene ukoliko je učinilac bio izazvan nepristojnim ili grubim ponašanjem oštećenog (čl. 122. st. 3. KZ).

Što se tiče instituta odlaganja krivičnog gonjenja (tzv. oportuniteta) sadržanog u čl. 236. Zakonika o krivičnom postupku, budući da se radi o delu za koje je predviđena kazna zatvora do 3 godine javni tužilac je dužan da pre podnošenja optužnog predloga, odnosno pre nego što podnese predlog za sprovođenje istražne radnje pre optužnog predloga, ispita postojanje mogućnosti za odlaganje krivičnog gonjenja, zbog čega može obaviti razgovor sa osumnjičenim i oštećenim, kao i drugim licima, odnosno prikupiti druge potrebne podatke, o čemu sastavlja službenu belešku (čl. 236. st. 9. ZKP). To, znači da će tužilac razmotriti mogućnosti za sprovođenje „oportuniteta“ i pre pokretanja postupka, ali to ne isključuje mogućnost da iako u inicijalnom delu ne primeni ovaj institut neće se kasnije stvoriti uslovi za njegovu primenu.

Sa druge strane, što se nužne odbrane tiče, njena definicija data je u čl. 19. st. 2. KZ-a: Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od svog dobra ili dobra drugoga odbije istovremen protivpravan napad. Sud će uzeti u obzir sve okolnosti i utvrditi da li je odbrana bila zaista neophodna i nužna ili je došlo do njenog prekoračenja u kom slučaju može doći do ublaženja kazne, ali i do oslobođenja od kazne ukoliko je prekoračenje nastalo kao posledica jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom (čl. 19. st. 3. KZ). Međutim, u situaciji koja se Vama desila mala je šansa da će sud smatrati da je došlo do prekoračenja nužne odbrane. Ipak, savetujem Vam da se u daljem postupku obratite službama za besplatnu pravnu pomoć organizovanim pri lokalnim samoupravama ili da angažujete advokata.

Vaš Mladi Pro Bono