Potreban mi je savet u vezi predloga za zaštitu zakonitosti pošto sam nezadovoljan rešenjem Višeg suda u Beogradu. Kome podnosim predlog, da li moram angažovati advokata i na koji član zakona treba da se pozovem?

Poštovani,

Izmenama Zakona o parničnom postuku, zahtev za zaštitu zakonitosti nije više predviđen kao vanredni pravni lek. Umesto njega uveden je zahtev za preispitivanje pravosnažne presude. Ovaj pravni lek izjavljuje se Vrhovnom kasacionom sudu i jedini ovlašćen da ga izjavi je Republički javni tužilac koji će to najčešće uraditi na inicijativu nezadovoljne stranke. Pravni lek se može izjaviti zbog povrede javnog interesa. Praktično to znači da se ovaj pravni lek može izjavljivati zbog grubih povreda parničnog postupka ili zbog pogrešne primene materijalnog prava na način koji šteti javnom interesu. Ovaj vandredni pravni lek propisan je članovima 421-425 Zakona o parničnom postupku. Nažalost iz Vašeg pitanja nije bilo moguće zaključiti da li je odluka suda na koju želite da se žalite prvostepena ili drugostpena a čak ni to da li je pravosnažna. Samim tim ne možemo da vam damo  pravni savet koji bi bio najadekvatniji Vašoj situaciji. Ipak nadamo se da je i ovaj odgovor bio od pomoći.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono