Koliko ja shvatam, u Srbiji se dugovi nasleđuju, jer i mrtvi duguju. To jest, nužni naslednik se namiruje posle ostaviočevih poverilaca. To znači da ako je neki tvoj predak dugovao nešto nekom krapinskom čoveku u pećinsko doba, njegov potomak može da sudskim putem zapleni na ime tog duga od tebe sve ono što si nasledio od tog svog pretka sa kolena na koleno. Je li to tako ili nije?

Poštovani,

Naslednik odgovara za ostaviočeve dugove do visine vrednosti nasleđene imovine. Naslednik koji se odrekao nasleđa ne odgovara za ostaviočeve dugove.Kad postoji više naslednika njihova odgovornost za ostaviočeve dugove je solidarna. Svaki od njih za dugove odgovara do visine vrednosti svog naslednog dela, bez obzira da li je izvršena deoba nasledstva. Među naslednicima dugovi se dele srazmerno njihovim naslednim delovima, ako testamentom nije drukčije određeno.

 

Vaš Mladi Pro Bono