Poštovani, moji roditelji su se razveli jako davno, i sestra i ja smo prekinule svaki odnos i komunikaciju sa ocem. Posle razvoda on je zasnovao novu porodicu, dobio dvoje dece. Pre izvesnog vremena, saznala sam da je otac umro pre nepunih 20 godina. Da li sestra i ja imamo pravo posle toliko godina od očeve smrti, da pokrenemo pitanje nasledstva? Zahvaljujem se.

Poštovana,

Stav 1 člana 221. Zakona o nasleđivanju propisuje da pravo naslednika da zahteva zaostavštinu ne zastareva. Shodno tome, imate pravo na nasleđivanje oca. Vrsta postupka u kome možete ostvariti svoje pravo zavisi od toga da li je vođena ostavinska rasprava iza Vašeg oca ili ne. Ako nije, Vi i Vaša sestra možete pred nadležnim sudom pokrenuti ostavinsku raspravu. U slučaju da je ostavinski postupak okončan i zaostavština podeljena, pravo na nasleđivanje možete ostvariti u parničnom postupku, odnosno podnošenjem tužbe za utvrđenje nadležnom sudu, u kojoj će se na tuženoj strani naći ostali naslednici.

Mladi Pro Bono