Postovani Moje pitanje glasi Ako sačinim ugovor o poklonu zemljišta sa drugim licem sa kojim nisam u srodstvu da li postajem obveznik poreza na kapitalnu dobit? Hvala.

Poštovani,

Obaveza plaćanja poreza na kapitalnu dobit postoji samo u slučaju da je neko pravo (svojine u Vašem slučaju) preneto uz naknadu. Dakle obveznik poreza je lice koje je prenosom uz naknadu nekog prava ostvarilo prihod. Kako to ovde nije slučaj, već se radi o besteretnom raspolaganju, Vi niste obveznik poreza na kapitalnu dobit.

 

Vaš Mladi Pro Bono