da li strani drzavljani,konkretno drzavljanin crne gore, koji je vlasnik nekretnine u srbiji je duzan da placa porez na podstanare prilikom izdavanja stana ili je oslobodjen istog?

Poštovana,

Ovo je jedan slučaj koji se u poreskom pravu naziva sukob poreskih zakona, jer su obe države- i država čiji ste rezident (Crna Gora) kao i država izvora (Srbija, država u kojoj je nepokretnost) imaju interes da oporezuju tu nepokretnost. Jedan od načina na koje se rešava taj sukob, kako Vi ne biste 2 puta plaćali isti porez, jeste zaključivanje između 2 države Sporazuma o izbegvanju dvostrukog oporezivanja. Srbija i Crna Gora su zaključile takav sporazum u pogledu poreza na dohodak građana, u koji spada i porez na prihod od nepokretnosti, koji je relevantan za Vaš slučaj. U članu 6. Sporazuma, navedeno je da se dohodak koji rezident države ugovornice ostvari od nepokretnosti koja se nalazi u drugoj državi ugovornici može oporezivati u toj drugoj državi. Dakle, postoji obaveza plaćanja poreza na prihod od nepokretnosti, i porez se plaća državi Srbiji.

Vaš Mladi Pro Bono