Da li je ovo vazeci zakon o odrzavanju zgrada ? “Zakon o odrzavanju zgrada (Sl.glasnik br 44/95,46/98, 1/2001-odluka USRS, 101/2005-dr.zakon, 27/2011-Odluka US i 88/2011)?

Poštovani,

To jeste važeći Zakon, nikakve kasnije izmene i dopune nisu donete.

 

Vaš Mladi Pro Bono