Pitanje: Poštovani, roditelji mog muža žele da radnju (objekat koji nije legalizovan-predat zahtev) prenesu u njegovo vlasništo za života. On ima još dva brata, pa je moje pitanje kakav ugovor treba napraviti sa a da je neoboriv na sudu i da nije potrebna saglasnost braće. Da li postoji mogućnost ugovora o doživotnom izdržavanju? Hvala

Poštovana,

Roditelji Vašeg muža za života mogu raspolagati sopstvenom imovinom po svom nahođenju i tu im ne treba bilo čija saglasnost. Oni mogu da prenesu pravo svojine na tom objektu tako što, na primer, sklope ugovor o poklonu sa Vašim mužem, na osnovu koga se može uknjižiti kao vlasnik predmetne nepokretnosti.

Uvek postoji i mogućnost zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju, da Vaš muž bude davalac izdržavanja. U tom slučaju njegova braća ne bi mogli da obaraju ugovor na ime nužnog dela jer imovina obuhvaćena ovim ugovorom ne ulazi u zaostavštinu. Samo imajte na umu da bi Vaš muž, kao davalac izdržavanja bio u obavezi da čuva njegove roditelje do smrti, da se stara o njihovim psihofizičkim potrebama,i da snosi troškove njihovih sahrana. Lakša varijanta za Vašeg muža je svakako ugovor o poklonu.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono