Pitanje: Poštovani, htela sam da pitam kakva su moja prava i prava mog deteta s obzirom da ga je u školi gurnuo dečak koji ga stalno kinji i da je polomio ruku? Sta tačno ja mogu da tražim i zahtevam u tom slučaju? Da li imam pravo da ga tužim i tražim odštetu?

Poštovana,

 

Vi dečaka koji je gurnuo Vaše dete možete tužiti za naknadu nematerijalne štete – pretrpljeni fizički bol i strah kao i duševni bol, i to kao zakonski zastupnik vašeg deteta, jer ono kao maloletno, ne može da tog dečaka tuži lično. Takođe, kako je i taj dečak maloletan, njega će u parničnom postupku zastupati njegovi zakonski zastupnici, tj roditelji. Razume se, i Vi, kao i roditelji tuženog mogu angažovati punomoćnika (koji mora biti advokat)  da u njihovo ime i račun preduzima pravne radnje u postupku.

Naravno, u Vašem tužbenom zakonu morate navesti sve činjenice na kojima isti zasnivate, kao i predložiti sve dokaze kojima te činjenice možete dokazati kako biste uspeli u sporu.

 

S poštovanjem

Mladi Pro Bono