Interesuje me po našem zakonu detetu koje ima 19 godina i završeno redovno školovanje do kada sam dužan da plaćam alimentaciju?

Poštovani,

U skladu sa članom 155. stav 1 Porodičnog zakona punoletno dete koje je nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za izdržavanje, ima pravo na izdržavanje od roditelja sve dok takvo stanje traje. Takođe, stav 2 ovog člana kaže da punoletno dete koje se redovno školuje ima pravo na izdržavanje od roditelja srazmerno njihovim mogućnostima, a najkasnije do navršene 26. godine života.  Punoletno dete u smislu st. 1 i 2 ovog člana ima pravo na izdržavanje od krvnih srodnika u pravoj ushodnoj liniji srazmerno njihovim mogućnostima ako roditelji nisu živi ili ako nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje (član 155. stav 3). Međutim, prema stavu 4 nema pravo na izdržavanje punoletno dete ako bi prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje predstavljalo očiglednu nepravdu za roditelje odnosno druge krvne srodnike.

Obzirom da ste naveli da je dete punoletno i da nije na redovnom školovanju, a niste naveli da je nesposobno za rad, nastavak plaćanja izdržavanja zavisi isključivo od Vaše dobre volje. Međutim, bićete dužni da plaćate izdržavanje sve dok važi sudska odluka koja Vas na to obavezuje. Dakle, treba da pokrenete sudski postupak tužbom kojom ćete zahtevati prestanak plaćanja izdržavanja usled promenjenih okolnosti.

Srdačno,

MLADI PRO BONO