Poštovani, adresa prebivališta u ličnoj karti i vozačkoj dozvoli mi nije ista i policajac mi je napisao kaznu. U zapisniku stoji da je prekršaj iz člana 332 stav 1 tačka 76. Interesuje me kolika je zaprećena kazna za ovaj prekršaj. Unapred hvala.

Poštovani,

 Prema odredbi člana 183. st. 5. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, propisana je obaveza vozača motornog vozila koji promeni prebivalište da se, u roku od 30 dana od dana promene prebivališta, prijavi organu unutrašnjih poslova na teritoriji na kojoj ima novo prebivalište, radi upisa u evidenciju vozača.

 Prekršaj iz člana 332. st. 1. tačka 76. koji ste naveli, upravo znaci da je lice, u ovom slučaju Vi, postupilo suprotno gore navedenoj odredbi( čl. 183. st.5.), i u tom slučaju predviđena je novčana kazna u iznosu od 6.000 do 12.000 dinara.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono