Situacija je sledeća: Naime ostavitelj je preminuo, a pošto u braku sa bračnim partnerom nije imao dece – naslednici su ostaviteljeva supruga i ostaviteljev brat (posto roditelji nisu živi). U braku sa suprugom ostavitelj je stekao stan i kuću. Stan predstavlja 2/3 vrednosti celokupne imovine a kuća 1/3 vrednosti celokupne imovine. Stan je kupljen u braku i vodio se pola na ostaviocu a pola na supruzi ostavioca, da bi kasnije ostavioc Ugovorom o poklonu svoju polovinu prepisao na svoju suprugu, tako da se taj stan trenutno vodi 1/1 na suprugu ostavioca. Sto se tiče ove kuće ona je 1/1 na ostviocu. Recimo da je vrednost celokupne imovine 300 hiljada evra- po nasđednom pravu, pošto Ugovor o Poklonu ne predstavlja testament niti Bračni Ugovor, da li je moguce da supruga ostavioca ima pravo na stan te plus jednu polovinu ove kuće koja se vodi na ostaviocu (sto bi preračunato u vrednost značilo da ona ima pravo na 250 hiljada evra vrednosti a ostaviočev brat na 50 hiljada evra vrednosti imovine) – ili se ipak sva imovina koju su ostavilac i njegova supruga stekli za vrijeme braka dijeli pola pola između supruge i ostaviočevog brata? I naprimer da supruga nakon ostavioca premine a vrijednost njene od ostavioca nasleđene polovine, te preostale polovine imovine stečene u braku ostane ne promenjena – da li ostaviočev brat u tom slučaju ima neko pravo nasleđa na imovinu koja je ostala iza nje ili tu svu imovinu direktno nasleđuje brat supruge ostavioca (jer ni ona nije imala roditelja već samo jednog brata). U tom slučaju bi došlo do potpuno neproporcionalne raspodele nasleđa između brata ostavioca i brata ostviočeve supruge – jednom bi pripala 1/6, dok drugom 5/6 vrijednosti imovine. Po mom mišljenju bez obzira na kome se vodi imovina stečena u braku nakon prekida braka ( usled razvoda ili smrti jednog od supruznika) imovina se treba deliti pola pola između supruge i ostaviočeve strane srodstva ( u ovom slučaju brata) – A ovo važi samo u slučaju ako se supružnici nisu drukčije dogovorili testamentom ili bračnim ugovorom a ne ugovorom o poklonu. Hvala unapred

Poštovani,

Vašeg brata nasledićete Vi i negova supruga, i to kao zakonski naslednici drugog naslednog reda, jer ostavioc nije imao potomke. Prema odredbi člana 13. Zakona o nasleđivanju, Vama pripada deo koji bi inače pripao Vašim roditeljima da su živi.

Međutim, napomenuli ste da su stan i kuća stečeni tokom zajednice života u braku Vašeg brata i njegove supruge, te stoga, prema odredbi čl. 171. Porodičnog zakona pretstavljaju njhovu zajedničku imovinu. Supruga ima pravo da utvrdi obim svoje bračne tekovine, koja se tada izdvaja i ne ulazi u sastav zaostavštine. Kako se pretpostavlja da su udeli supružnika u njihovoj zajedničkoj imovini jednaki, po pola stana i kuće pripada njoj kao jednom od vlasnika njihove zajedničke imovine. Pošto je druga polovina stana poklonom preneta na nju, stan joj pripada u celini.

Znači, u ovom slučaju nasleđuje se polovina kuće koja je pripadala Vašem bratu, jer bez obzira što je u javni registar prava na nepokretnostima kao vlasnik upisan samo ostavilac, pretpostavlja se da je vlasnik druge polovine supruga Vašeg brata, pošto je kao i u slučaju stana, stečena radom u toku trajanja njihove zajednice života u braku( čl. 176. st. 2. Porodičnog zakona). Vama pripada ¼ kuće, a ostatak ostaviočevoj supruzi.

Suprugu Vašeg brata posle smrti, po zakonskom nasleđivanju, mogu naslediti jedino njeni  naslednici, Vi u tom slucaju niste pozvani na nasledivanje.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono