Zamolio bih Vas za neka pitanja oko naslednog prava i sačinjenog testamenta. Naime, moja majka je otišla u X da pomogne sestri od tetke koja se naglo razbolela od kancera, te je sa njom provela nekoliko meseci vodeći je svakodnevno lekarima te kasnije na hemoterapije i slično, da bi sada već pokojna sačinila testament u advokatskoj kancelariji, pred dva svedoka, te je isti nakon čitanja testamenta svojeručno potpisala kao i svedoci da, konkretno, nepokretnost ostavlja mojoj majci. Taj dokument nije overen u sudu, pa nas interesuje da li je on i kao takav validan?

Vrsta testamenta kojom je ostavilac raspolagala svojom imovinom je alografski testament. Zakon ne traži postojanje sudske overe kao osnov za punovažnost ove vrste testamenta, ali je poželjno da je na njemu označen datum sastavljanja.

Mladi Pro Bono