Tetka i ujka žele da mi poklone 2/3 vikendice, ja sam vlasnik 1/3 po ostavinskom postupku. Koliki bih porez platila na ugovor o poklonu? Postupak računanja me interesuje, procena kuće je 15000 evra. Hvala unapred

Poštovana,

Član 19. stav 1. Zakona o porezima na imovinu propisuje da obveznici koji se, u odnosu na poklonodavca, nalaze u drugom naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja, porez na poklon plaćaju po stopi od 1,5%. Osnovica poreza na poklon je tržišna vrednost na poklon primljene imovine, na dan nastanka poreske obaveze, koju utvrđuje nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave (član 16 stav 2). Poreska obaveza u odnosu na poklon nastaje danom zaključenja ugovora o poklonu (član 17 stav 2). Obveznik poreza na poklon dužan je da podnese poresku prijavu, sa tačnim podacima, sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje poreske obaveze, u roku od 10 dana od dana nastanka poreske obaveze (član 35 stav 1). Prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost koju poreski obveznik prima na poklon (član 35 stav 2).

Obzirom da se u odnosu na oba poklonodavca nalazite u drugom naslednom redu, kao i da ste već vlasnik 1/3 nepokretnosti, bićete dužni da platite 1,5% od utvrđenog iznosa tržišne vrednosti 2/3 nepokretnosti koje se ugovorom o poklonu prenose na Vas.

Srdačno,

MLADI PRO BONO