Poštovani, zakupac sam stana, 1.1.2o13. godine treba da napustim isti, gazdi sam otkaz dao 17.12.2012. godine, što znači da je rok od 15 dana pre izlaska iz stana ispunjen. Da li može da me sudski goni i da li sam postupio pravno? Hvala unapred.

Poštovani,

 

Prema odredbi čl. 597. Zakona o Obligacionim odnosima, ugovor o zakupu čije trajanje nije određeno, prestaje otkazom koji svaka strana može dati drugoj poštujući određeni otkazni rok.

Ako dužina otkaznog roka nije određena ugovorom ili zakonom ona iznosi 8 dana, s tim što se otkaz ne moze dati u nevreme.

Međutim, prema odredbi čl. 10. Zakona o stanovanju, zakupac stana može dati otkaz ugovora o zakupu stana u pismenoj formi, najmanje 30 dana pre nego što namerava da se iseli iz stana. Takođe, istim članom pomenutog zakona, predviđeno je da u slučaju kad zakupac da otkaz sa otkaznim rokom kraćim od predviđenog( tj. kraćim od 30 dana) dužan je da zakupodavcu plati zakupninu i za naredni mesec.

 

Da li ćete biti u ovoj obavezi zavisi od toga da li ste sa zakupodavcem, prilikom zaključenja ugovora o zakupu, odredili kraće trajanje otkaznog roka( jer ugovorne strane svoj obligacioni odnos mogu urediti drugačije nego što je zakonom određeno, naravno u granicama prinudnih propisa, javnog poretka i dobrih običaja). Pošto ste pomenuli rok od 15 dana, pretpostavljam da ste taj rok ugovorili, jer ako niste, obavezuje Vas pomenuta odredba člana Zakona o stanovanju.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono