Htela sam da vas pitam da li ovo obavezno osiguranje automobila obuhvata i pozar? Zapalio mi je neko automobil, prijavila sam, a ne znam šta sve obuhvata to osiguranje?

Poštovana,

 

Nažalost, obavezno osiguranje u saobraćaju ne pokriva štetu koja je učinjena u Vašem slučaju. Prema odredbi čl. 2. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju vrste obaveznog osiguranja su:

1) osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja;

2) osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima;

3) osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i putnicima;

4) osiguranje vlasnika čamaca od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

Međutim, imaćete pravo na naknadu štete od lica koje je štetu pričinilo. Članom  154. Zakona o obligacionim odnosima predviđeno je da ko drugome prouzrokuje štetu dužan je da je naknadi, ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono