Poštovani,interesuje nas da li zahtev za sporazumni raskid braka mogu da napišu sami supružnici i da ga predaju u sud.Ili to mora da uradi neko sa licencom na primer advokat ili ovlašćeno lice za to u opštini.Naravno po nekom obrascu gde su spomenuti svi dogovori oko imovine i deteta?Druga stvar koju bi voleli da znamo je koliko iznosi zakonski minimum alimentacije obzirom da lice koje treba da placa alimentaciju nezaposleno,tj.nema nikakva primanja?

Poštovani,
izneseno činjenično stanje kao i pitanja daju osnova za sledeći stav:

1. Advokat niti bilo koje drugo lice se ne javlja kao obavezno u zaključivanju sporazuma izmedju supružnika, a u vezi sa razvodom braka. Sporazumni razvod braka je kako iz samog imena sledi sporazum, i to sporazum izmedju supružnika kojim oni svojom voljom uredjuju svoje buduće imovinsko pravne obaveze kao i pitanja porodičnog prava.

2. Zakon izričito utvrdjuje odredjene uslove koji se moraju ispuniti kako bi ovaj sporazum imao neophodnu snagu. Sporazum o razvodu braka mora obavezno biti u pismenoj formi, obavezno mora sadržati pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine. Sporazum o vršenju roditeljskog prava može imati oblik sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava ili sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava.

3. Iznos alimentacije se utvrđuje sa obzirom na stvarne mogućnosti davaoca izdržavanja u svakom konkretnom slučaju sa tim što ona ne može biti manja od 15% odnosno veća od 50% mesečnih primanja davaoca izdržavanja. Zakon ipak uredjuje i apsolutni minimum visine izdržavanja koji ne može biti manji od naknadu za hranjenike odnosno za lica na porodičnom smeštaju periodično utvrđuje ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu, u skladu sa zakonom.

Sa poštovanjem,

Mladi Pro Bono