Otac mi je umro. Poseduje seosko imanje od 2.5Ha u više parcela. kuću na jednoj parceli smo napravili svi zajedno-on, majka sestra i ja. Pošto otac ima dve ćerke iz prvog braka, koje nisu učestvovale u izgradnji kuće, nisu više od tridest godina u kontaktu sa ocem, pitanje je da li mi možemo njih dve da izuzmemo na nasledno pravo na tu kuću. Pravo na ostali deo imanja koji im pripada ne sporimo.

Poštovani,

Zakonom o nasleđivanju je propisano da ostavioca u prvom naslednom redu nasleđuju deca i bračni drug. Ovo se odnosi na svu ostaviočevu decu bez obzira na to iz kog ostaviočevog braka ona potiču. Što se tiče imovine podobne za nasleđivanje, naslednici nasleđuju samo ostaviočevu imovinu. Članom 1. Zakona o nasleđivanju je propisano da je to samo ona imovina koja je ostaviocu pripadala u trenutku smrti. To znači da Vaša majka ima pravo da traži izdvajanje svog dela zajedničke imovine koji joj pripada po pravu bračne tekovine. Sve što su supružnici stekli za vreme trajanja bračne zajednice spade u njihovu zajedničku imovinu, a zakonska je pretpostvka da su udeli supružnika u ovoj imovini jednaki (suprotno se može dokazivati). Istim članom Zakkona o nasleđivanju propisano je i da zaostavštinu ne čine dobra za koja su ostaviočevu imovinu uvećali njegovi potomci koji su s njime živeli u zajednici i svojim trudom, zaradom ili inače mu pomagali u privređivanju, već ta dobra pripadaju potomku, srazmerno delu za koji je uvećao ostaviočevu imovinu. Ovo znači da svi članovi porodice mogu zahtevati izdvajanje svoje prethodno stečene imovine iz zaostavištine ostavioca. Nakon toga će ovu preostalu  “prečišćenu” imovinu ostavioca, naslednici naslediti na jednake delove. S obzirom na to da se ovaj zahtev (zahtev za izdvajanje) ne može ostvariti u ostavinskom postupku, sud će vas uputiti na parnicu nakon koje će se ostavinski postuapk nastaviti.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono