Moj maloletni brat je u aprilu ove godine učestvovao u uličnoj tuči. Tada je imao 16 i nije sa sobom nosio ličnu kartu, koju nije ni izvadio. Stigao je zahtev da se javi zbog određenja kazne. Možete li da mi kazete koja je kazna u pitanju? Član 6. stav 4. Zakona o javnom redu i miru kao i član 30. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnoj karti.

Zakonom o javnom redu i miru („Sl. glasnik RS“, br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – dr. zakon i 85/2005 – dr. zakon) članom 6. stav 4, propisano je da će se lice koje delo iz ovog člana izvršilo u grupi kazniti kaznom zatvora do 60 dana.

Na osnovu Zakona o ličnoj karti („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006 i 36/2011) državljanin stariji od 16 godina života koji ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije dužan je da ima ličnu kartu. S tim u vezi na osnovu člana 30. stav 2. novčanom kaznom do 5.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje koje ne nosi ličnu kartu a dužno je da je ima.

Mladi Pro Bono