Poštovani, majka i ja treba da nasledimo kuću, poljoprivredne mašine i zemlju posle smrti oca. Kako je jeftinije što se tiče dažbina prema državi (taksi i poreza) da se majka odrekne u moju korist ili da prihvati njen deo pa da mi pokloni? Unapred zahvalan.

Poštovani/a,

Obe mogućnosti koje ste naveli se jedako tretiraju kada je u pitanju poreska obaveza. Odricanje od nasleđa u korist drugog naslednika tretira se kao poklon. Shodno tome, obe situacije podležu obavezi plaćanja poreza na poklon. Međutim, kako ste Vi prema svojoj majci naslednik prvog naslednog reda, oslobođeni ste plaćanja ovog poreza (član 21 stav 1 Zakona o porezima na imovinu).

Mladi Pro Bono