Poštovani, zakupljujemo ovu kuću oko godinu dana, ali imamo problem sa vlasnikom. Proslog marta, podigao se parket od vlage, dimenzija 60cmx150cm. Majstor je bio, i rekao da se to u ovoj kući već par puta dešavalo, izvadio parket i stavio stirpor da se beton suši. Gazda od tada obećava da će srediti to, nama na sred sobe stoji rupa, sad će biti već godinu dana. Mene zanima imamo li mi pravo da pozovemo majstora da to sredi i odbijemo od kirije? Pošto sada gazda smatra da je to naš trošak, tj. da mi to treba da platimo. Takođe, zanima me da li popravku televizora, frižidera, vodokotlića i sličnih stvari plaćamo mi ili zakupodavac? Znam da je ovde najveći problem što nemamo pisani ugovor…inače, da napomenem da mi njemu svakog meseca redovno plaćamo zakupninu i nikada se nije na nas žalio, ali odbija, eto, da izvrši neke obaveze, za koje ja smatram da su njegove, a on ih prebacuje na nas. Šta nam predlažete da uradimo? Zanima me i na koji propis mogu da se pozovem? Hvala mnogo.

Poštovani,

Prilikom iznajmljivanja kuće, stana, uvek je poželjno zaključiti pisani ugovor o zakupu radi preciznijeg utvrđivanja prava i obaveza obe strane. Njime se bliže uređuju brojne pojedinosti, koje olakšavaju normalnu saradnju između zakupca i zakupodavca, a između ostalog, služi i kao dokaz pred sudom u slučaju spora. Međutim, prema odredbi čl. 73. Zakona o obligacionim odnosima,  ugovor za čije se zaključenje zahteva pismena forma smatra se punovažnim iako nije zaključen u toj formi ako su ugovorne strane izvršile, u celini ili u pretežnom delu, obaveze koje iz njega nastaju.

Ovim zakonom predviđa se da je zakupodavac  dužan održavati stvar u ispravnom stanju za vreme trajanja zakupa i radi toga vršiti potrebne opravke na njoj( čl. 570. Zakona o obligacionim odnosima).  Takođe, on je dužan naknaditi zakupcu troškove koje je ovaj učinio za održavanje stvari, a koje bi on sam bio dužan učiniti, to znači da bi Vi mogli popraviti stvar o svom trošku, a potom zahtevati od zakupodavca da Vam isplati taj iznos odnosno odbije od kirije.

Što se tiče troškova sitnih opravki izazvanih redovnom upotrebom stvari, kao i troškova same upotrebe, oni padaju na teret zakupca, tj. Vas. Zakonodavac ne navodi izričio šta se podrazumeva pod sitnim opravkama, ali pretpostavljamo da je između ostalog reč i o opravci televizora, vodokotlića, itd.

Shodno članu 571. ZOO, ukoliko potrebne opravke zakupljene stvari ometaju njenu upotrebu u znatnoj meri i za duže vreme, zakupac može raskinuti ugovor, a ima pravo i na sniženje zakupnine srazmerno ograničenju upotrebe stvari zbog te opravke.  U svakom slučaju imate pravo na naknadu štete.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono