Poštovani, 200X. godine prodala sam stan. XX.XX.2012 godine dobila sam opomenu poreske uprave Vračar da porez na prenos apsolutnih prava nije plaćen u iznosu od X dinara i da je dug sa kamatom X din. Stupila sam u kontakt sa kupcem koji je platio porez po raes.X u iznosu X dinara. Dao mi je kupoprodajni ugovor overen od strane poreske uprave Vračar poreskom klauzulom da je porez plaćen u tom iznosu po tom rešenju 200X godine. Kada sam odnela u poresku upravu ugovor i zahtev za obustavu postupka, nisu hteli da prime, tražili su mi uplatnicu od pre X godina pošto je oni u predmet nemaju i bez obzira što je ugovor overen sa njihove strane traže uplatnicu. Kupac nema uplatnicu. Napominjem da za sve ove godine me nisu obavestili niti opomenuli po ovom pitanju. Šta ja treba da radim? Unapred zahvalna

Poštovana,

Obratite im se pisanim putem sa zahtevom da obustave postupak, i u tom zahtevu sve objasnite, a ako vas odbiju onda se žalite. Ako i drugostepeni organ potvrdi odluku prvostepenog, pokrenite upravni spor.

S poštovanjem,

Zoran Prijović, advokat