Poštovani, htela sam da Vas pitam da li ja mogu sa mojom braticinom da sastavim ugovor o doživotnom izdrzavanju ali samo na pola moje imovine jer bih ipak htela da pola ostavim i sinu sa kojim nisam u dobrim odnosima. Unapred hvala

Poštovana,

Zakon o nasleđivanju u članu 194 kaže “Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.

Primalac izdržavanja ugovorom može obuhvatiti samo stvari ili prava postojeća u trenutku zaključenja ugovora.” Dakle, ne morate preneti celokupnu svoju imovine, već u ugovoru samo precizirajte šta tačno prenosite na davaoca izdržacanja.

Srdačno, Vaš Mladi Pro Bono