Poštovani, tužen sam od strane komunalnog zbog neplaćanja vode za zadnjih 5god. Kuća i zemljiste se vodi na oca koji tu živi i on ima priključak za vodu ali vodomer ne radi pa se obračun vrši paušalno.Pre 5god počeli su da stižu računi i na mene i na oca paušalno prema broju članova.Kada sam pitao u komunalnom kako stiže račun na moje ime oni su rekli da trošim vodu i da imam posebno domacinstvo(u istoj kuci) i da moram placati.Kad je tako ja sam tražio da ugradim vodomer i da plaćam po njemu,na to nemam pravo jer se kuća ne vodi na mene. Ja nisam podneo nikakav zahtev za priključak na vodovod,vodu trošim posle očevog vodomera, računi stižu na moje ime a ne daju mi da imam poseban prikljucak i vodomer, jer ja hocu da placam po vodomeru.Sada smo na sudu i sudija mi je rekao da moram platiti ali nije doneo presudu ima jos jedno rociste.Hvala

Poštovani,

Ono na šta za sad možemo da Vam ukažemo je to da Zakon o obligacionim odnosima u članu 378 predviđa jednogodišnji rok zastarelosti između ostalog i na potraživanje naknade za isporučenu vodu. Tako da ukoliko nije došlo do prekida zastarelosti (podnošenjem tužbe ili preduzimanjem bilo koje radnje od poverioca protiv dužnika pred sudom ili drugim državnim organom, u cilju utvrđivanja, obezbeđenja ili ostvarenja potraživanja ili Vašim priznanjem duga) ili je došlo do prekida, ali je od tada navršeno godinu dana, Vi se možete pozvati na zastarelost. Pošto nam niste napisali datum kada je podneta tužba protiv Vas, morate sami izračunati da li se možete pozvati na zastarelost ili se posavetujte sa advokatom. Budući da se radi o petogodišnjem dugu, verujemo da možete.

Morate znati da sud ne pazi na zastarelost po službenoj dužnosti, već se sami morate pozvati na istu.

Ono što treba da uradite jeste da prigovorite da je potraživanje zastarelo.

Na zastarelost se možete pozvati i u izvršnom postupku ulaganjem Prigovora na rešenje o izvršenju. Ukoliko dobijete rešenje o izvršenju, imate rok od 5 dana od dana prijema rešenja da uložite prigovor pred sudom. Ovaj rok je strog, jer nije dozvoljena revizija i ponavljanje postupka.

Ukoliko imate još neko pitanje za nas, slobodno nas kontaktirajte.

Srdačno, Mladi Pro Bono