Postovani, Zanima me da li se prenos apsolutnih prava radi uvek (i kada se kupuje stan od investitora i kada se kupuje od fizickog lica)?

Poštovana,

Prema Zakonu o porezu na prenos apsolutnih prava, obveznik poreza je prodavac, osim kada se kupac obavezao ugovorom da plati porez, kad god se radi o prenosu uz naknadu prava svojine na nepokretnostima, prava intelektualne svojine, prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu… Cinjenica da li je prodavac fizicko ili pravno lice je bez znacaja za postojanje poreske obaveze.

Vaš Mladi Pro Bono