Poštovani, Imam dug prema Poreskoj upravi od oko xxx eura, a imam kucu u svom vlasnistvu. Da li prilikom prinudne prodaje kuce mogu dobiti novcanu razliku jer kuca sigurno ne vredi xxx eura. Šta se desava sa ostatkom novca, da li poreska uzima celi iznos? Zahvaljujem!

Poštovani,

Prema clanu 93. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji:

Zaplenjeni novac i prihode od prodaje pokretnih stvari i nepokretnosti Poreska uprava uplacuje na odgovarajuci uplatni racun javnih prihoda.

Ako je prodajom ostvarena veca cena od iznosa poreske obaveze, razlika se vraca poreskom obvezniku u roku od 30 dana, a kamata se obracunava u korist poreskog obveznika po isteku tog roka, u skladu sa clanom 75. ovog zakona.

U slucaju da je u roku iz stava 2. ovog clana poreskom obvezniku dospela nova poreska obaveza koja nije placena, razlika ostvarena prodajom pokretnih stvari, odnosno nepokretnosti po vecoj ceni koristi se za namirenje te obaveze.

Dakle, Poreska uprava ne zadržava ceo iznos, vec ce Vam biti isplacena razlika izmedu ostvarene cene i utvrdene poreske obaveze u roku od 30 dana od prodaje.

Imajte u vidu da ce Vam u rešenju o pokretanju postupka prinudne naplate biti obracunata ne samo dospela glavna poreska obaveza, vec ce ona biti uvecana i za posebnu jednokratnu taksu na prinudnu naplatu koja je penalnog karaktera i iznosi 5% od iznosa dospelog a neplacenog poreza, kao i dugovana zatezna kamata (kad Vam je stigla opomena, na svaki dan posle njenog slanja, tekla je kamata po referetnoj stopi Narodne banke uvecana za 10 procentnih poena (sada je ona 11,50%, dakle stopa zatezne kamate je 21,50%)) kao i troškovi postupka prinudne naplate.

Vaš Mladi Pro Bono