Bila sam u braku od 11.10.1997. -2010 (16.03.je presuda o razvodu braka postala je pravosnazna). Ugovor za kupovinu stana je skopljen 19.03.2007.izmedju čoveka koji nam je prodao stan i mene i mog tadašnjeg supruga . 29.10.2007. dozvoljen je upis prava vlasništva na nekretnini, tj. stanu. Na osnovu člana 145 i 148 Zakona o drzavnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnosti i člana 15 Zakona o Hipoteci i člana 192 Zakona o opštem upravnom postupku RGZ dobili smo REŠENJE kojim je stavljena hipoteka na stan u korist banke koja je mom tadašnjem suprugu odobrila subvencionisani kredit za kupovinu prvog stana mladim bračnim parovima( subvencija drzave). Moje pitanje je, da li moj sada vec bivši suprug moze da me istera iz stana, jer zeli stan da iznajmljuje, i da li ja imam ikakva prava na ovom stanu ?

Poštovana, 

 

U skladu sa članom  171.  Porodičnog zakona, imovina stečena u toku trajanja bračne zajednice predstavlja zaljedničku imovinu bračnih drugova, osim ukoliko ta imovina nije pribavljena iz posebne imovine jednog od bračnog druga. Što znači da bi predmetni stan bio isključivo vlasništvo Vašeg supruga iako je stečen u braku, samo pod uslovom da je on taj stan kupio od novca koji je, na primer, nasledio od nekoga, ili je taj novac sam zaradio pre braka itd. U svim ostalim slučajevima, taj stan pripada Vama koliko i njemu. Dakle, Vi ste vlasnica jedne polovine idealnog dela na stanu, pa čak i ako je stan upisan na ime Vašeg supruga u knjizi nepokretnosti, zakonska pretpostavka je da je upisan i na Vaše ime (član 176, stav 2 PZ-a).

Dakle, najbolje rešenje za vas dvoje bi bilo da stan prodate i novac podelite, a ovako svakako da Vaš muz ne bi mogao da vas istera iz stana na čijoj idealnoj polovini imate pravo svojine.

 

Mladi Pro Bono