Interesuje me kako mogu da osporim očinstvo osobi koja se vodi zvanično da je otac, ali biološki to nije? Moja sadašnja supruga se razišla sa bivšim suprugom i posle par meseci je počela da živi sa mnom. U međuvremenu je zatrudnela i dobili smo dete. Iz koje kakvih okolnosti nije uspela da se razvede od bivšeg supruga i naše dete je rođeno dok su se njih dvoje i dalje zvanično vodili u braku. Po rođenju deteta ono je samo moglo biti upisano u Matičnu knjigu rođenih kao njegovo dete jer su još uvek zvanično bili u braku. Sada je napokon uspela da se razvede od njega i mene zanima kako mogu da osporim to očinstvo i da dete priznam kao svoje što u stvari i jeste. Dete nam je sada staro 7 meseci.

Zakonom o parničnom postupku i Porodičnim zakonom propisan je postupak osporavanja očinstva kao i rokovi u kojima se tužba za osporavanje očinstva može podneti.
Članom 54. Porodičnog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) utvrđeno je da pravo na osporavanje očinstva imaju: dete, majka, muž majke i muškarac koji tvrdi da je otac deteta ako istom tužbom traži i utvrđivanje svog očinstva.
Muškarac koji tvrdi da je otac deteta može podneti tužbu radi osporavanja očinstva muškarcu koji se po ovom zakonu smatra ocem deteta u roku od godinu dana od dana saznanja da je on otac deteta, a najkasnije u roku od 10 godina od rođenja deteta.
Neophodno je da tužbu podnesete Višem sudu koji je mesno nadležan za mesto u kome imate prebivalište.

Mladi Pro Bono