Moj sin ima 13 godina i dva prezimena, moje (X) i prezime svog oca (X). Razvedeni smo i ja imam puno starateljstvo nad detetom. sa kojim živim u X. Sin je veoma nesrećan jer prezime X njegovi vršnjaci izgovaraju X te ga tako i zovu. Njega to veoma pogađa, dovodi do besa i suza. Pokušavao je da im objasni da mu to smeta, ali to je bilo uzalud. On želi da se tog prezimena (X) reši. Molim vas da mi pomognete savetom kako to da uradimo?

Prema odredbi člana 346. Porodičnog zakona, pravo na promenu ličnog imena ima svako lice koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje. Dete koje je navršilo 10. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje ima pravo na davanje saglasnosti sa promenom ličnog imena.

Pravo na promenu ličnog imena nema:
• lice protiv koga se vodi krivični postupak za delo za koje se goni po službenoj dužnosti;
• lice koje je osuđeno za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti dok kazna nije izvršena odnosno dok traju pravne posledice osude;
• lice koje promenom ličnog imena namerava da izbegne neku svoju obavezu;
• lice koje namerava da promeni ime u pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine.

Zahtev za promenu ličnog imena (imena ili prezimena) podnosi se opštinskoj upravi na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno boravište.

Opštinska uprava koja prihvati zahtev za promenu ličnog imena dužna je da o tome obavesti nadležnog matičara radi upisa promene ličnog imena u matičnu knjigu rođenih i organ koji vodi evidenciju o prebivalištu građana.

Mladi Pro Bono