Poštovani, Imao sam obućarsku radnju koju sam odjavio 01.10.2001. godine. U međuvremenu su narasle kamate za neplaćeni porez, PIO i doprinos za nezaposlene. Doprinos za PIO i nezaposlene sam isplatio u celosti u decembru mesecu 2012. odmah nakon stupanja na snagu “Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga“. Ostao mi je dug za porez na dohodak građana koji nisam izmirio. U par navrata sam pokušavao da predam zahtev poreskoj upravi radi otpisa tog duga zbog zastarelosti pozivajući se na “Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji“, član 114ž, na apsolutnu zastarelost. Kada sam konačno uspeo da im predam zahtev za otpis dugovanja pozvali su me i rekli da ne bih džabe plaćao taksu za razmatranje zahteva da odustanem od istog, jer 2003. godine nisam iskoristio mogućnost reprograma duga, tako da od 2004. god. od kada počinje da teče zastarelost nema 10 godina. Interesuje me sledeće: 1)Da li je ovaj reprogram mogao da prekine tok zastarelosti dugovanja? 2)Ako jeste, da li mogu da se pozovem na član 114b koji glasi: Члан 114б Право Пореске управе на наплату пореза и споредних пореских давања застарева за пет година од дана када је застарелост почела да тече. Застарелост права на наплату пореза и споредних пореских давања почиње да тече од првог дана наредне године од године у којој је обавеза пореског дужника доспела за плаћање 3)Da li imam pravo ponovo da podnesem zahtev za otpis dugovanja imajući u vidu da su uspeli da me ubede da potpišem da sam odustao od istog? 4)Zamolio bih vas da mi odgovorite da li uopšte ima smisla podnositi bilo kakve zahteve jer su mi do sada u više navrata usmeno “objašnjavali“ kako nemam pravo na otpis duga. Ovo sada više nije pitanje samo novca već i vređanje zdravog razuma. Verujte mi da se osećam kao mazga kada izađem iz poreske uprave. 5) Zamolio bih da mi, ako je ikako moguće, pomognete da pravilno formulišem zahtev. Unapred se zahvalan u nadi da će dobiti pomoć Jovan.

Poštovani,

Zakon je prilično jasan, međutim problem pravi tumačenje zakona od strane poreske uprave, tako da vrlo često (što je i kod Vas slučaj) ne možete da „ubedite“ poresku upravu u svoja prava. Konkretno,najsporniji je trenutak početka zastarelosti odnosno dospelosti poreske obaveze, jer od njega zavisi i sam trenutak nastupanja zastarelosti. Kako je u pitanju apsolutna zastarelost, ne postoje nikakvi prekidi. Međutim, ono što može da bude problem, je da je veoma teško „ratovati“ sa poreskom upravom, jer oni po zakonu mogu sami da sprovode prinudnu naplatu neplaćenih obaveza, ne moraju da idu preko suda. U svakom slučaju, probajte da im uputite zahtev u kojem ćete jasno navesti momenat nastanka poreske obaveze, pozvati se na apsolutnu zastarelost u skladu sa članom 114ž i ukazati im da je obaveza da donesu rešenje o prestanku poreske obaveze. Ukoliko odbiju vaš zahtev, možete se žaliti, pa ako vas ponovo odbiju, možete pokrenuti upravni spor. Ali, s obzirom da sudovi na neki način žive od novca koje prikupi poreska uprava, pitranje je kako bi se takav jedan spor završio.

S poštovanjem,

Zoran Prijović, advokat