Posedujem plac koji sam nasledio od pokojnog oca. Na placu nema objekata niti se on koristi poslednjih 20-tak godina iz više objektivnih razloga (udaljenost, bolest, materijalna situacija itd.) Plac za prolaz koristi komšija kome to nije jedini pristupni put do njegovog placa. Pri tome on zna da smo mi vlasnici te parcele. Ima li ikakvog osnova da se on poziva na održajno pravo ili kako se već zove, budući da imam nameru da sopstveni plac koristim u punoj površini i privedem ga nameni (iskočim, ogradim). Može li on tražiti pravo prelaska preko mog placa, po osnovu održajnog prava, budući da ga godinama nisam koristio niti stavljao primedbu na to da se preko placa prelazi. Sada želim da plac stavim u funkciju. Pravni sam laik te Vas molim za savet i pomoć. Unapred hvala.

Poštovani,

Stvarna službenost stiče se održajem kada je vlasnik povlasnog dobra faktički ostvarivao službenost za vreme od 20 godina a vlasnik poslužnog dobra se tome nije protivio. Stvarna službenost se ne može steći održajem ako je vršena zloupotrebom poverenja vlasnika ili držaoca poslužnog dobra, silom, prevarom ili ako je službenost ustupljena do opoziva (Član 54 Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa). U slučaju da ogradite Vašu parcelu i time sprečite komšiju u vršenju službenosti prolaza ili se na drugi način protivite njenom vršenju, on može podići protiv Vas tužbu za smetanje poseda, a ima i mogućnost da tužbom zahteva da se prema Vama kao vlasniku poslužnog dobra utvrdi postojanje službenosti prolaza. U tom slučaju, u sudskom postupku bi se izvodili dokazi radi utvrđenja činjenica koje se tiču ispunjenosti gore navedenih zakonskih uslova za sticanje sulužbenosti održajem.

Činjenica da je komšija znao ko je vlasnik parcele nije od važnosti za sticanje prava službenosti održajem. Dovoljno je neprotivljenje vlasnika poslužnog dobra tokom svih 20 godina i da ovo pravo nije vršeno silom, prevarom i zloupotrebom poverenja.

Mladi Pro Bono