Radi se o ugovoru o poklonu, tj. stanu koji sam ja dobio dok sam radio, a tada sam već bio u braku sa mojom sadašnjom suprugom. Ja želim da poklonim mojoj supruzi navedeni stan, pa sam u dilemi oko člana 4: “Nepokretnost opisanu u članu 1. ovog Ugovora, odnosno onaj deo koji pripada poklonodavacu XX bez ikakve naknade ili tereta poklanja svojoj supruzi XY, tako da se nepokretnost prenosi u celini na poklonoprimca“. Da li ja poklanjam ceo stan ili polovinu koja mi pripada pošto je stan dobijen u bračnoj zajednici. Unapred zahvalan.

Poštovani,

Iz Vaših navoda nije najjasnije na koji način ste stekli predmetni stan. Stav 2 člana 168 Porodičnog zakona propisuje: Imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava predstavlja njegovu posebnu imovinu. Nasuprot tome, imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu (Član 171 Porodičnog zakona).  Dakle, ukoliko ste Vi predmetni stan stekli poklonom, nasleđivanjem ili drugim besteretnim poslom, taj stan predstavlja Vašu posebnu imovinu, pa je predmet ugovora o poklonu između Vaše supruge i Vas ceo stan. U supotnom, predmetni stan predstavlja zajedničku imovinu Vaše supruge i Vas, pa je predmet poklona samo njegova polovina.

Mladi Pro Bono