Poštovani, interesuje me da li moja vanbračna supruga, sa kojom imam maloletno dete staro 43 dana, nezaposlena, mora da plaća alimentaciju bivšem suprugu od koga je sporazumno razvedena i sa kojim ima jedno dete koje je sa posebnim potrebama (autisticno i slabovido,maloletno) u slučaju kad želi da prepusti starateljstvo bivšem suprugu. Od države je ostvarena tuđa nega za to dete koja bi naravno išla uz staratelja. Do prepuštanja starateljstva bivšem suprugu je došlo isključivo zbog najboljih interesa za oba mal. deteta. Molio bih da mi odgovorite, jer od strane nekoliko advokata dobijam razlicite informacije.

Poštovani,

Prema Porodičnom zakonu Republike Srbije davalac izdržavanja je onaj roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo. Tako da ukoliko Vaša žena prepusti starateljstvo bivšem suprugu, biće dužna da daje izdržavanje za dete.

Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Potrebe poverioca (deteta) izdržavanja zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine, prihoda te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. Mogućnosti dužnika izdržavanja (Vašeg supruga)  zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, njegovih ličnih potreba, obaveze da izdržava druga lica te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. Obzirom da je Vaša supruga nezaposlena, visina izdržavanja bi bila određena u fiksnom mesečnom iznosu. Ukoliko se utvrdi da ona ipak nema sredstava za davanje izdržavanja, onda Porodični zakon u članu 154, stav 2 kaže: Maloletno dete ima pravo na izdržavanje od drugih krvnih srodnika u pravoj ushodnoj liniji ako roditelji nisu živi ili nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje.

Mladi Pro Bono