Poštovani, imam problem oko nasledjivanja imovine. Od najbliže rodbine imam samo rođenog brata. Naš otac je umro 2007. godine, a deda na koga se vodi imovina krajem decembra 2012. godine. Sa bratom sam u lošim odnosima i nema nikakvu informaciju o tome da li je deda ostavio bilo kakav testament, a do sada nismo bili pozivani na sud u vezi nasleđivanja imovine. Zabrinuta sam da će brat svu imovinu prebaciti na njegove ime. Interesuje da li imam pravo na deo te imovine i ako imam šta bi trebalo da uradim da ne ostanem bez nje. Da li treba da podnesem tužbu ili ne? I da li postoji mogućnost da se ročište u sudu po ovom pitanju već održalo, ali da me niko nije obavestio ili je još uvek rano za to s obzirom da je deda na koga se vodi imovina preminuo krajem decembra?

Poštovana,

Bez obzira na postojanje testamenta ostavinski postupak mora da se sprovede po službenoj dužnosti a na ostavinski postupak moraju biti pozvani svi naslednici bilo zakonski bilo testamentarni. Čak i slučaju da je testamentom Vaš deda ostavio sve Vašem bratu vi imate pravo da zahtevate nužni deo a u vašem slučaju to je polovina onoga što biste primili po zakonskom naslednom redu. Želimo da vam skrenemo pažnju na to da sudovima, mada su u obavezi da ostavinski postupak pokrenu po službenoj dužnosti, često treba dosta vremena da to i učine, svakako zbog velike preopterećenosti brojem predmeta po kojima postupaju. U praksi sami naslednici su ti koji iniciraju pokretanje ovog postpuka tako da Vam savetujemo da ili podnesete predlog za pokretanje ostavinskog postupka ili da se kao zainteresovano lice raspitate da li je taj postupak već pokrenut.  Nadležan za sprovođenje ovog postupka jeste Osnovi sud na čijem je području ostavilac imao prebivalište kada je umro.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono