Postovani, Kupujem stan od svog oca, pa me zanima da li podlezemo zakonu za placanje poreza ja na apsolutna prava, a otac na kapitalnu dobit s obzirom na krvno srodstvo. Da napomenem da je meni prva kupovina stana, a i otac je investitor stana koji zeli da proda

Poštovana,

Ukoliko od 1. Jula 2006. pa do zaključenja ugovora u kupoprodaji niste posedovali stan na teritoriji Republike Srbije, imate pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava iz člana 31a Zakona o porezima na imovinu. Oslobođenje se priznaje za površinu do 40m² za kupca prvog stana i do 15m² po svakom članu njegovog porodičnog domaćinstva. Za razliku koja prelazi ove iznose u obavezi ste da srazmerno platite porez na prenos apsolutnih prava. Što se tiče obaveze plaćanja poreza na kapitalnu dobit članom 72a Zakona o porezima na dohodak građana propisano je da se porez na kapitalnu dobit ne utvrđuje i ne oporezuje kod prenosa prava između krvnih srodnika u pravoj liniji, što znači da Vaš otac neće biti u obavezi da plati ovaj porez.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono