Postovani, Molim Vas da mi odgovorite da li se placa porez na prenos apsolutnih prava,ako sinu ustupam stan na osnovu ugovora o poklonu.

Poštovani,

Kada se svojina na nepokretnosti prenosi putem ugovora o poklonu ne primenju se pravila o porezu na prenos apsolutnih prava već pravila o porezu na nasleđe i poklon. Članom 21. Zakona o porezima na imovinu propisano je poresko oslobođenje za poklonoprimaca koji se nalazi u prvom naslednom redu u odnosu na poklonodavca, što znači da Vaš sin neće biti u obavezi da plati porez na poklon.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono