Postovani, nakon ostavinske rasprave nakon smrti mog oca dobili smo resenje na osnovu dogovora koji smo postigli. Brat i ja smo se odrekli po pitanju nekretnina u maminu korist (uz izdvajanje bracne tekovine), a oni su se odrekli njihovih prava u moju korist vezano za dva automobila. Culi smo da, bez obzira na nasledstvo prvog reda, moramo da platimo porez (i to ne tako mali) mama i ja na dobijenu imovinu. Da li je to istina i prema kom zakonu?

Poštovani,

Svako odricanje prava u nečiju korist koje se vrši bez naknade smatra se poklonom. Pod ovaj režim spada i odricanje prava u ostaviniskom postupku u korist sanaslednika. Nasleđena dobra i dobra stečena ugovorom o poklonu propisan je isti poreski režim. Zakon o porezima na imovinu u članu 21. predviđa poresko oslobođenje za naslednika koji se nalazi u prvom naslednom redu, supružnika i roditelja ostavioca odnosno poklonoprimca prvog naslednog reda I supružnika ostavioca. Vi ste oslobođeni obaveze da platite porez na imovinu koju ste nasledili od vašeg oca odnoso supruga, ali ste u obavezi da platite porez na ona dobra koja ste dobili na poklon odricanjem vaših sanaslednika u vašu korist. Vaša majka je obveznik poreza na poklon na onu imovinu koja je stekla poklonom (tj. odricanjem) od Vas I Vašeg brata jer se u odnosu na vas nalazi u drugom naslednom redu, a vi ste obveznik poreza za onu imovinu koju ste na isti način stekli od vašeg brata u odnosu na koga se nalazite u istom naslednom redu. U oba slučaja poreska stopa iznosi 1,5%.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono